ข่าวประกวดราคา
ข่าวประกวดราคา
 • สอบราคาจ้างเหมาก่อสร้าง จำนวน 1 โครงการ
 •     เทศบาลตำบลแม่แตง อ.แม่แตง จ.เชียงใหม่ สอบราคาจ้างเหมาก่อสร้าง จำนวน 1 โครงการ ต่อเติมอาคารเอนกประสงค์ ผู้สนใจติดต่อขอซื้อเอกสารได้ที่ ส่วนการคลัง เทศบาลตำบลแม่แตง อ.แม่แตง จ.เชียงใหม่ ตั้งแต่บัดนี้ ถึงวันที่ 7 สิงหาคม 2558 หรือสอบถามได้ที่ 0-5347-0050
 • หน่วยงาน    เทศบาลตำบลแม่แตง อ.แม่แตง จ.เชียงใหม่
 • วันที่ประกาศ   24/07/2558
 • หมดเขต    07/08/2558
 • อ่าน   227
 • ผู้ส่ง   
 •    สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่
  49 ถ.ประชาสัมพันธ์ ถ.ช้างคลาน อ.เมือง จ.เชียงใหม่ โทร. 0-5381-9105 โทรสาร 0-5327-5294