ข่าวประกวดราคา
ข่าวประกวดราคา
 • สอบราคาจ้างเหมาก่อสร้าง จำนวน 4 โครงการ
 •     เทศบาลตำบลบวกค้าง บ้านกอสะเลียม ต.บวกค้าง อ.สันกำแพง จ.เชียงใหม่ สอบราคาจ้างเหมาก่อสร้าง จำนวน 4 โครงการ ปรับปรุงสะพานพร้อมผิวถนน , วางท่อระบายน้ำลำเหมืองจ้าว, ก่อสร้างพร้อมระบบประปาภายในหมู่บ้าน ผู้สนใจติดต่อขอซื้อเอกสารได้ที่ กองคลัง เทศบาลตำบลบวกค้าง บ้านกอสะเลียม ต.บวกค้าง อ.สันกำแพง จ.เชียงใหม่ ตั้งแต่บัดนี้ ถ ึงวันที่ 6 สิงหาคม 2558 หรือสอบถามได้ที่ 0-5344-6548
 • หน่วยงาน    เทศบาลตำบลบวกค้าง บ้านกอสะเลียม ต.บวกค้าง อ.สันกำแพง จ.เชียงใหม่
 • วันที่ประกาศ   24/07/2558
 • หมดเขต    06/08/2558
 • อ่าน   210
 • ผู้ส่ง   
 •    สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่
  49 ถ.ประชาสัมพันธ์ ถ.ช้างคลาน อ.เมือง จ.เชียงใหม่ โทร. 0-5381-9105 โทรสาร 0-5327-5294