ข่าวประกวดราคา
ข่าวประกวดราคา
 • สอบราคาจ้างเหมาปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและสิ่งก่อสร้างอื่น
 •     โรงเรียนบ้านสะปุ้ง 251 หมู่ 3 ต.ม่วงน้อย อ.ป่าซาง จ.ลำพูน สอบราคาจ้างเหมาปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและสิ่งก่อสร้างอื่น ประจำปีงบประมาณ 2558 ผู้สนใจติดต่อขอซื้อเอกสารได้ที่ โรงเรียนบ้านสะปุ้ง 251 หมู่ 3 ต.ม่วงน้อย อ.ป่าซาง จ.ลำพูน ตั้งแต่บัดนี้ ถึงวันที่ 6 สิงหาคม 2558 หรือสอบถามได้ที่ 0-5352-1828
 • หน่วยงาน    โรงเรียนบ้านสะปุ้ง 251 หมู่ 3 ต.ม่วงน้อย อ.ป่าซาง จ.ลำพูน
 • วันที่ประกาศ   27/07/2558
 • หมดเขต    06/08/2558
 • อ่าน   186
 • ผู้ส่ง   
 •    สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่
  49 ถ.ประชาสัมพันธ์ ถ.ช้างคลาน อ.เมือง จ.เชียงใหม่ โทร. 0-5381-9105 โทรสาร 0-5327-5294