ข่าวประกวดราคา
ข่าวประกวดราคา
 • สอบราคาจ้างปรับปรงบ้านพัก 2 ชั้น 2 ครอบครัว สถานีผลิตน้ำอุโมงค์ จำนวน 2 งาน
 •     การประปาส่วนภูมิภาคสาขาเชียงใหม่ (ชั้นพิเศษ) ต.ป่าตัน อ.เมือง จ.เชียงใหม่ สอบราคาจ้างปรับปรงบ้านพัก 2 ชั้น 2 ครอบครัว สถานีผลิตน้ำอุโมงค์ จำนวน 2 งาน การประปาส่วนภูมิภาคสาขาเชียงใหม่ (ชั้นพิเศษ) ต.ป่าตัน อ.เมือง จ.เชียงใหม่ ตั้งแต่บัดนี้ ถึงวันที่ 3 สิงหาคม 2558 หรือสอบถามได้ที่ 0-5323-4476
 • หน่วยงาน    การประปาส่วนภูมิภาคสาขาเชียงใหม่ (ชั้นพิเศษ) ต.ป่าตัน อ.เมือง จ.เชียงใหม่
 • วันที่ประกาศ   27/07/2558
 • หมดเขต    03/08/2558
 • อ่าน   173
 • ผู้ส่ง   
 •    สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่
  49 ถ.ประชาสัมพันธ์ ถ.ช้างคลาน อ.เมือง จ.เชียงใหม่ โทร. 0-5381-9105 โทรสาร 0-5327-5294