ข่าวประกวดราคา
ข่าวประกวดราคา
 • ประกวดราคาจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ จำนวน 4 โครงการ
 •     องค์การบริหารส่วนตำบลแม่วิน ต.แม่วิน อ.แม่วาง จ.เชียงใหม่ ประกวดราคาจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ จำนวน 4 โครงการ ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ผู้สนใจติดต่อขอซื้อเอกสารได้ที่ กองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลแม่วิน ต.แม่วิน อ.แม่วาง จ.เชียงใหม่ ตั้งแต่บัดนี้ ถึงวันที่ 4 สิงหาคม 2558 หรือสอบถามได้ที่ 0-5302-7777
 • หน่วยงาน    องค์การบริหารส่วนตำบลแม่วิน ต.แม่วิน อ.แม่วาง จ.เชียงใหม่
 • วันที่ประกาศ   27/07/2558
 • หมดเขต    04/08/2558
 • อ่าน   171
 • ผู้ส่ง   
 •    สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่
  49 ถ.ประชาสัมพันธ์ ถ.ช้างคลาน อ.เมือง จ.เชียงใหม่ โทร. 0-5381-9105 โทรสาร 0-5327-5294