ข่าวประกวดราคา
ข่าวประกวดราคา
 • สอบราคาซื้อครุภัณฑ์การเกษตร
 •     องค์การสวนพฤกษศาสตร์ สอบราคาซื้อครุภัณฑ์การเกษตร ดังนี้ เครื่องปั๊มน้ำ แบบ SUBMERSIBLE PUMP จำนวน 2 เครื่อง ผู้สนใจติดต่อขอรับเอกสารสอบราคาได้ที่ งานพัสดุ ชั้น 2 สำนักอำนวยการ องค์การสวนพฤกษศาสตร์ ตั้งแต่บัดนี้ ถึงวันที่ 19 พฤศจิกายน 2551
 • หน่วยงาน    องค์การสวนพฤกษศาสตร์
 • วันที่ประกาศ   18/11/2551
 • หมดเขต    19/11/2551
 • อ่าน   539
 • ผู้ส่ง   
 •    สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่
  49 ถ.ประชาสัมพันธ์ ถ.ช้างคลาน อ.เมือง จ.เชียงใหม่ โทร. 0-5381-9105 โทรสาร 0-5327-5294