ข่าวประกวดราคา
ข่าวประกวดราคา
 • สอบราคาซื้อครุภัณฑ์ จำนวน 3 รายการ
 •     มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ สอบราคาซื้อครุภัณฑ์ จำนวน 3 รายการ ดังนี้ ตู้ดูดไอสารเคมีแบบไร้ท่อพร้อมอุปกรณ์ 1 ตู้ , เครื่องเขย่าสำหรับเพาะเลี้ยงจุลินทรีย์ 1 เครื่อง และเครื่องแยกสารพันธุกรรมและโปรตีนพร้อมอุปกรณ์ 1 เครื่อง ผู้สนใจติดต่อขอรับเอกสารได้ที่ หน่วยพัสดุ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ตั้งแต่บัดนี้ ถึงวันที่ 24 พฤศจิกายน 2551
 • หน่วยงาน    มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
 • วันที่ประกาศ   18/11/2551
 • หมดเขต    24/11/2551
 • อ่าน   612
 • ผู้ส่ง   
 •    สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่
  49 ถ.ประชาสัมพันธ์ ถ.ช้างคลาน อ.เมือง จ.เชียงใหม่ โทร. 0-5381-9105 โทรสาร 0-5327-5294