ข่าวประกวดราคา
ข่าวประกวดราคา
 • สอบราคาจ้างเหมาตามโครงการติดตั้งระบบเสียงตามสายภายในหมู่บ้าน บ้านพระบาทสี่รอย
 •     องค์การบริหารส่วนตำบลสะลวง อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่ สอบราคาจ้างเหมาตามโครงการติดตั้งระบบเสียงตามสายภายในหมู่บ้าน บ้านพระบาทสี่รอย หมู่ที่ 6 จตำนวน 1 โครงการ ผู้สนใจติดต่อขอซื้อเอกสารได้ที่ กองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลสะลวง อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่ ตั้งแต่บัดนี้ ถึงวันที่ 17 สิงหาคม 2558 หรือสอบถามได้ที่ 0-5337-4355
 • หน่วยงาน    องค์การบริหารส่วนตำบลสะลวง อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่
 • วันที่ประกาศ   03/08/2558
 • หมดเขต    17/08/2558
 • อ่าน   192
 • ผู้ส่ง   
 •    สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่
  49 ถ.ประชาสัมพันธ์ ถ.ช้างคลาน อ.เมือง จ.เชียงใหม่ โทร. 0-5381-9105 โทรสาร 0-5327-5294