ข่าวประกวดราคา
ข่าวประกวดราคา
 • ประมูลจ้างเหมาปรับปรุงซ่อมแซมผิวจราจรแบบโอเวอร์เลย์
 •     องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ ถนนโชตนา จ.เชียงใหม่ ประมูลจ้างเหมาปรับปรุงซ่อมแซมผิวจราจรแบบโอเวอร์เลย์ ถนนสายบ้านถ้ำหนองเบี้ย หมู่ที่ 13 ถ้ำตับเตา ต.ซรีดงเย็น อ.ไชยปราการ จ.เชียงใหม่ ผู้สนใจติดต่อขอซื้อเอกสารได้ที่ กองพัสดุและทรัพย์สิน ห่องประชุม 1 ชั้น 2 อาคารศาลากลางจังหวัดเชียงใหม่ ตั้งแต่บัดนี้ ถึงวันที่ 10 สิงหาคม 2558 หรือสอบถามได้ที่ 0-5399-8333
 • หน่วยงาน    องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ ถนนโชตนา จ.เชียงใหม่
 • วันที่ประกาศ   03/08/2558
 • หมดเขต    10/08/2558
 • อ่าน   227
 • ผู้ส่ง   
 •    สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่
  49 ถ.ประชาสัมพันธ์ ถ.ช้างคลาน อ.เมือง จ.เชียงใหม่ โทร. 0-5381-9105 โทรสาร 0-5327-5294