ข่าวประกวดราคา
ข่าวประกวดราคา
 • ประกวดราคาจ้างเหมาก่อสร้างฝายโต้งตะวันตก บ้านใหม่ดอนแก้ว
 •     องค์การบริหารส่วนตำบลทาเหนือ อ.แม่ออน จ.เชียงใหม่ ประกวดราคาจ้างเหมาก่อสร้างฝายโต้งตะวันตก บ้านใหม่ดอนแก้ว หมู่ที่ 2 ผู้สนใจติดต่อขอซื้อเอกสารได้ที่ ส่วนการคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลทาเหนือ อ.แม่ออน จ.เชียงใหม่ ตั้งแต่บัดนี้ ถึงวันที่ 11 สิงหาคม 2558 หรือสอบถามได้ที่ 0-8985-12409
 • หน่วยงาน    องค์การบริหารส่วนตำบลทาเหนือ อ.แม่ออน จ.เชียงใหม่
 • วันที่ประกาศ   03/08/2558
 • หมดเขต    11/08/2558
 • อ่าน   187
 • ผู้ส่ง   
 •    สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่
  49 ถ.ประชาสัมพันธ์ ถ.ช้างคลาน อ.เมือง จ.เชียงใหม่ โทร. 0-5381-9105 โทรสาร 0-5327-5294