ข่าวประกวดราคา
ข่าวประกวดราคา
 • สอบราคาซื้ออาหารเสริม (นม)
 •     องค์การบริหารส่วนตำบลป่าเมี่ยง อำเภอดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม่ สอบราคาซื้ออาหารเสริม (นม) ดังนี้ นมยูเอชที จำนวน 46,018 กล่อง ผู้สนใจติดต่อขอรับเอกสารสอบราคาได้ที่ องค์การบริหารส่วนตำบลป่าเมี่ยง ตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่ 21 พฤศจิกายน 2551
 • หน่วยงาน    องค์การบริหารส่วนตำบลป่าเมี่ยง อำเภอดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม่
 • วันที่ประกาศ   18/11/2551
 • หมดเขต    21/11/2551
 • อ่าน   551
 • ผู้ส่ง   
 •    สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่
  49 ถ.ประชาสัมพันธ์ ถ.ช้างคลาน อ.เมือง จ.เชียงใหม่ โทร. 0-5381-9105 โทรสาร 0-5327-5294