ข่าวประกวดราคา
ข่าวประกวดราคา
 • ประกวดราคางานจ้างปรับปรุงแนวท่อประปาภายในคณะวิศวกรรมศาสตร์
 •     คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประกวดราคางานจ้างปรับปรุงแนวท่อประปาภายในคณะวิศวกรรมศาสตร์ ผู้สนใจติดต่อขอซื้อเอกสารได้ที่ หน่วยพัสดุ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ตั้งแต่บัดนี้ ถึงวันที่ 5 สิงหาคม 2558 หรือสอบถามได้ที่ 0-5394-2038
 • หน่วยงาน    คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
 • วันที่ประกาศ   04/08/2558
 • หมดเขต    05/08/2558
 • อ่าน   196
 • ผู้ส่ง   
 •    สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่
  49 ถ.ประชาสัมพันธ์ ถ.ช้างคลาน อ.เมือง จ.เชียงใหม่ โทร. 0-5381-9105 โทรสาร 0-5327-5294