ข่าวประกวดราคา
ข่าวประกวดราคา
 • สอบราคาซื้อระบบคอมพิวเตอร์และระบบต่อพ่วง
 •     โรงเรียนบ้านศรีย้อย สพป.ลพ.เขต 1 อ.เมือง จ.ลำพูน สอบราคาซื้อระบบคอมพิวเตอร์และระบบต่อพ่วง ผู้สนใจติดต่อขอซื้อเอกสารได้ที่ โรงเรียนบ้านศรีย้อย สพป.ลพ.เขต 1 อ.เมือง จ.ลำพูน ตั้งแต่บัดนี้ ถึงวันที่ 7 สิงหาคม 2558 หรือสอบถามได้ที่ 0-5300-3556
 • หน่วยงาน    โรงเรียนบ้านศรีย้อย สพป.ลพ.เขต 1 อ.เมือง จ.ลำพูน
 • วันที่ประกาศ   05/08/2558
 • หมดเขต    07/08/2558
 • อ่าน   201
 • ผู้ส่ง   
 •    สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่
  49 ถ.ประชาสัมพันธ์ ถ.ช้างคลาน อ.เมือง จ.เชียงใหม่ โทร. 0-5381-9105 โทรสาร 0-5327-5294