ข่าวประกวดราคา
ข่าวประกวดราคา
 • สอบราคาซื้อระบบคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ต่อพ่วง
 •     โรงเรียนบ้านมะเขือแจ้ อ.เมือง จ.ลำพูน สอบราคาซื้อระบบคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ต่อพ่วง 3 รายการ ผู้สนใจติดต่อขอซื้อเอกสารได้ที่ โรงเรียนบ้านมะเขือแจ้ อ.เมือง จ.ลำพูน ตั้งแต่บัดนี้ถ ึงวันที่ 11 สิงหาคม 2558 หรือสอบถามได้ที่ 0-5352-7526
 • หน่วยงาน    โรงเรียนบ้านมะเขือแจ้ อ.เมือง จ.ลำพูน
 • วันที่ประกาศ   05/08/2558
 • หมดเขต    11/08/2558
 • อ่าน   196
 • ผู้ส่ง   
 •    สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่
  49 ถ.ประชาสัมพันธ์ ถ.ช้างคลาน อ.เมือง จ.เชียงใหม่ โทร. 0-5381-9105 โทรสาร 0-5327-5294