ข่าวประกวดราคา
ข่าวประกวดราคา
 • ขายทอดตลาดครุภัณฑ์ชำรุด จำนวน 420 รายการ
 •     คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ขายทอดตลาดครุภัณฑ์ชำรุด จำนวน 420 รายการ ผู้สนใจติดต่อได้ที่ หน่วยพัสดุ งานการเงินการคลัง คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ในวันที่ 14 สิงหาคม 2558 เวลา 11.00 น. หรือสอบถามได้ที่ 0-5394-8007
 • หน่วยงาน    คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
 • วันที่ประกาศ   05/08/2558
 • หมดเขต    14/08/2558
 • อ่าน   251
 • ผู้ส่ง   
 •    สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่
  49 ถ.ประชาสัมพันธ์ ถ.ช้างคลาน อ.เมือง จ.เชียงใหม่ โทร. 0-5381-9105 โทรสาร 0-5327-5294