ข่าวประกวดราคา
ข่าวประกวดราคา
 • ขายทอดตลาดพัสดุครุภัณฑ์ชำรุด
 •     คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ขายทอดตลาดพัสดุครุภัณฑ์ชำรุด จำนวน 25 รายการ และพัสดุชำรุด(วิทยาศาสตร์) จำนวน 6 รายการ ผู้สนใจติดต่อได้ที่ หน่วยพัสดุ คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ในวันที่ 6 สิงหาคม 2558 เวลา 9.30-10.00 น. หรือสอบถามได้ที่ 095394-4349
 • หน่วยงาน    คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
 • วันที่ประกาศ   05/08/2558
 • หมดเขต    06/08/2558
 • อ่าน   218
 • ผู้ส่ง   
 •    สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่
  49 ถ.ประชาสัมพันธ์ ถ.ช้างคลาน อ.เมือง จ.เชียงใหม่ โทร. 0-5381-9105 โทรสาร 0-5327-5294