ข่าวประกวดราคา
ข่าวประกวดราคา
 • จำหน่ายวัสดุครุภัณฑ์ที่เลิกใช้ รวม 806 รายการ
 •     ธนาคารแห่งประเทศไทย ต.ช้างเผือก อ.เมือง จ.เชียงใหม่ จำหน่ายวัสดุครุภัณฑ์ที่เลิกใช้ รวม 806 รายการ ผู้สนใจติดต่อขอซื้อเอกสารได้ที่ ทีมบริหารกิจการภาค ส่วนบริหารกิจการสำนักงานภาค ธนาคารแห่งประเทศไทย ต.ช้างเผือก อ.เมือง จ.เชียงใหม่ ตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่ 13 สิงหาคม 2558 หรือสอบถามได้ที่ 0-5393-1208
 • หน่วยงาน    ธนาคารแห่งประเทศไทย ต.ช้างเผือก อ.เมือง จ.เชียงใหม่
 • วันที่ประกาศ   05/08/2558
 • หมดเขต    13/08/2558
 • อ่าน   230
 • ผู้ส่ง   
 •    สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่
  49 ถ.ประชาสัมพันธ์ ถ.ช้างคลาน อ.เมือง จ.เชียงใหม่ โทร. 0-5381-9105 โทรสาร 0-5327-5294