ข่าวประกวดราคา
ข่าวประกวดราคา
 • สอบราคาซื้อรถพยาบาลฉุกเฉิน(รถตู้)พร้อมอุปกรณ์
 •     เทศบาลตำบลยางเนิ้ง ถนนเชียงใหม่-ลำพูน จ.เชียงใหม่ สอบราคาซื้อรถพยาบาลฉุกเฉิน(รถตู้)พร้อมอุปกรณ์ จำนวน 1 คัน ผู้สนใจติดต่อขอซื้อเอกสารได้ที่ กองคลังเทศบาลตำบลยางเนิ้ง ถนนเชียงใหม่-ลำพูน จ.เชียงใหม่ ตั้งแต่บัดนี้ถ ึงวันที่ 19 สิงหาคม 2558 หรือสอบถามได้ที่ 0-5332-1420
 • หน่วยงาน    เทศบาลตำบลยางเนิ้ง ถนนเชียงใหม่-ลำพูน จ.เชียงใหม่
 • วันที่ประกาศ   07/08/2558
 • หมดเขต    19/08/2558
 • อ่าน   285
 • ผู้ส่ง   
 •    สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่
  49 ถ.ประชาสัมพันธ์ ถ.ช้างคลาน อ.เมือง จ.เชียงใหม่ โทร. 0-5381-9105 โทรสาร 0-5327-5294