ข่าวประกวดราคา
ข่าวประกวดราคา
 • ขายทอดตลาดหนังสือพิมพ์เก่าประมาณ 2,000 กิโลกรัม
 •     สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ต.สุเทพ อ.เมือง จ.เชียงใหม่ ขายทอดตลาดหนังสือพิมพ์เก่าประมาณ 2,000 กิโลกรัม ผู้สนใจติดต่อขอซื้อเอกสารได้ที่ สำนักงานสำนัก สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ต.สุเทพ อ.เมือง จ.เชียงใหม่ ตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่ 18 สิงหาคม 2558 หรือสอบถามได้ที่ 0-5394-4520
 • หน่วยงาน    สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ต.สุเทพ อ.เมือง จ.เชียงใหม่
 • วันที่ประกาศ   07/08/2558
 • หมดเขต    18/08/2558
 • อ่าน   309
 • ผู้ส่ง   
 •    สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่
  49 ถ.ประชาสัมพันธ์ ถ.ช้างคลาน อ.เมือง จ.เชียงใหม่ โทร. 0-5381-9105 โทรสาร 0-5327-5294