ข่าวประกวดราคา
ข่าวประกวดราคา
 • สอบราคาเพื่อสรรหาผู้ประกอบการที่มีอาชีพตามโครงการส่งเสริมสุขภาพพัฒนาคุณภาพชีวิตเพื่อสุขภาพประชาชนต้ายาเสพติด
 •     เทศบาลตำบลสง่าบ้าน อ.ดอยสะเก็ด จ.เชียงใหม่ สอบราคาเพื่อสรรหาผู้ประกอบการที่มีอาชีพตามโครงการส่งเสริมสุขภาพพัฒนาคุณภาพชีวิตเพื่อสุขภาพประชาชนต้ายาเสพติดสร้างภูมิคุ้มกันร่างการจัดซื้อเครื่องออกกำลังกาย ประเภทลู่วิ่งไฟฟ้า จำนวน 6 เครื่อง ผู้สนใจติดต่อขอซื้อเอกสารได้ที่ กองคลัง เทศบาลตำบลสง่าบ้าน อ.ดอยสะเก็ด จ.เชียงใหม่ ตั้งแต่บัดนี้ ถึงวันที่ 18 สิงหาคม 2558 หรือสอบถามได้ที่ 0-5304-2285
 • หน่วยงาน    เทศบาลตำบลสง่าบ้าน อ.ดอยสะเก็ด จ.เชียงใหม่
 • วันที่ประกาศ   07/08/2558
 • หมดเขต    18/08/2558
 • อ่าน   233
 • ผู้ส่ง   
 •    สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่
  49 ถ.ประชาสัมพันธ์ ถ.ช้างคลาน อ.เมือง จ.เชียงใหม่ โทร. 0-5381-9105 โทรสาร 0-5327-5294