ข่าวประกวดราคา
ข่าวประกวดราคา
 • จัดซื้อครุภัณฑ์ จำนวน 1 รายการ
 •     สำนักงานคณะแพทยศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ถ.อินทวโรส อ.เมือง เชียงใหม่ จัดซื้อครุภัณฑ์ จำนวน 1 รายการ, เครื่องกระตุกหัวใจด้วยไฟฟ้า ชนิด 2 เฟส จำนวน 2 เครื่อง ผู้สนใจติดต่อขอซื้อเอกสารได้ที่ หน่วยจัดหาพัสดุ สำนักงานคณะแพทยศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ถ.อินทวโรส อ.เมือง เชียงใหม่ ตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่ 21 สิงหาคม 2558 หรือติดต่อสอบถามได้ที่ 0 5394 5296
 • หน่วยงาน    สำนักงานคณะแพทยศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ถ.อินทวโรส อ.เมือง เชียงใหม่
 • วันที่ประกาศ   18/08/2558
 • หมดเขต    21/08/2558
 • อ่าน   230
 • ผู้ส่ง   
 •    สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่
  49 ถ.ประชาสัมพันธ์ ถ.ช้างคลาน อ.เมือง จ.เชียงใหม่ โทร. 0-5381-9105 โทรสาร 0-5327-5294