ข่าวประกวดราคา
ข่าวประกวดราคา
 • สอบราคา งานจัดซื้ออุปกรณ์AP Dual Radio จำนวน 12 ชุดและจ้างเหมาค่าแรงสร้างข่ายสาย Optical Fiber Cable 24F,60F(A) เส้นทางชุมสายโทรศัพท์สันติสุข-ชุมสายโทรสัพท์ท่าวังผา-ชุมสายโทรศัพท์ปัว จ.น่าน
 •     ส่วนอำนวยการ แผนงานและการตลาดภูมิภาคที่ 3 ต.สารภี อ.สารภี เชียงใหม่ สอบราคา งานจัดซื้ออุปกรณ์AP Dual Radio จำนวน 12 ชุดและจ้างเหมาค่าแรงสร้างข่ายสาย Optical Fiber Cable 24F,60F(A) เส้นทางชุมสายโทรศัพท์สันติสุข-ชุมสายโทรสัพท์ท่าวังผา-ชุมสายโทรศัพท์ปัว จ.น่าน ผู้สนใจติดต่อขอซื้อเอกสารได้ที่ ศูนย์บริการลูกค้า ทีโอที ทุกสาขาในพื้นที่ เชียงใหม่,ลำพูน,แม่ฮ่องสอน,เชียงราย,ลำปาง,พะเยา,แพร่,น่าน และนำใบเสร็จมารับเงิน,สำเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนบริษัทและสำเนาบัตรประชาชน มารับเอกสารได้ที่ ส่วนอำนวยการ แผนงานและการตลาดภูมิภาคที่ 3 ต.สารภี อ.สารภี เชียงใหม่ ตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่ 26 สิงหาคม 2558 หรือติดต่อสอบถามได้ที่ 0-5393-3132
 • หน่วยงาน    ส่วนอำนวยการ แผนงานและการตลาดภูมิภาคที่ 3 ต.สารภี อ.สารภี เชียงใหม่
 • วันที่ประกาศ   18/08/2558
 • หมดเขต    26/08/2558
 • อ่าน   206
 • ผู้ส่ง   
 •    สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่
  49 ถ.ประชาสัมพันธ์ ถ.ช้างคลาน อ.เมือง จ.เชียงใหม่ โทร. 0-5381-9105 โทรสาร 0-5327-5294