ข่าวประกวดราคา
ข่าวประกวดราคา
 • ประกวดราคาราคาซื้อด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ในการจัดซื้อรถบดล้อเหล็ก ขนาด 10 ตัน จำนวน 1 คัน
 •     สำนักงานเทศบาลนครเชียงใหม่ ถ.วังสิงห์คำ เชียงใหม่ ประกวดราคาราคาซื้อด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ในการจัดซื้อรถบดล้อเหล็ก ขนาด 10 ตัน จำนวน 1 คัน ผู้สนใจติดต่อขอซื้อเอกสารได้ที่ ฝ่ายพัสดุ สำนักงานเทศบาลนครเชียงใหม่ ถ.วังสิงห์คำ เชียงใหม่ แต่ตั้งบัดนี้ถึงวันที่ 25 สิงหาคม 2558 หรือติดต่อสอบถามได้ที่ 0-5325-9085
 • หน่วยงาน    สำนักงานเทศบาลนครเชียงใหม่ ถ.วังสิงห์คำ เชียงใหม่
 • วันที่ประกาศ   18/08/2558
 • หมดเขต    25/08/2558
 • อ่าน   177
 • ผู้ส่ง   
 •    สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่
  49 ถ.ประชาสัมพันธ์ ถ.ช้างคลาน อ.เมือง จ.เชียงใหม่ โทร. 0-5381-9105 โทรสาร 0-5327-5294