ข่าวประกวดราคา
ข่าวประกวดราคา
 • ประกวดราคาซื้อที่ดินภายในเขตตำบลสันทราย จำนวน 1 แห่ง
 •     เทศบาลตำบลสันทราย อ.ฝาง เชียงใหม่ ประกวดราคาซื้อที่ดินภายในเขตตำบลสันทราย จำนวน 1 แห่ง ผู้สนใจติดต่อขอซื้อเอกสารได้ที่ กองคลัง เทศบาลตำบลสันทราย อ.ฝาง เชียงใหม่ ตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่ 25 สิงหาคม 2558 หรือติดต่อสอบถามได้ที่ 053-883726 ต่อ 21
 • หน่วยงาน    เทศบาลตำบลสันทราย อ.ฝาง เชียงใหม่
 • วันที่ประกาศ   18/08/2558
 • หมดเขต    25/08/2558
 • อ่าน   195
 • ผู้ส่ง   
 •  



  สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่
  49 ถ.ประชาสัมพันธ์ ถ.ช้างคลาน อ.เมือง จ.เชียงใหม่ โทร. 0-5381-9105 โทรสาร 0-5327-5294