ข่าวประกวดราคา
ข่าวประกวดราคา
 • จัดประมูลจ้างเหมาก่อสร้างอาคารบริการประชาชน 24 ชั่วโมง ก่อสร้างอาคารคอนกรีตเสริมเหล็ก 2 ชั้น
 •     สำนักงานเทศบาลตำบลสันกำแพง อ.สันกำแพง เชียงใหม่ จัดประมูลจ้างเหมาก่อสร้างอาคารบริการประชาชน 24 ชั่วโมง ก่อสร้างอาคารคอนกรีตเสริมเหล็ก 2 ชั้น ผู้สนใจติดต่อขอซื้อเอกสารได้ที่ งานพัสดุและทรัพย์สิน กองคลัง สำนักงานเทศบาลตำบลสันกำแพง อ.สันกำแพง เชียงใหม่ ตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่ 26 สิงหาคม 2558 หรือติดต่อสอบถามได้ที่ 0-5333-1904 ต่อ 230
 • หน่วยงาน    สำนักงานเทศบาลตำบลสันกำแพง อ.สันกำแพง เชียงใหม่
 • วันที่ประกาศ   19/08/2558
 • หมดเขต    26/08/2558
 • อ่าน   175
 • ผู้ส่ง   
 •    สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่
  49 ถ.ประชาสัมพันธ์ ถ.ช้างคลาน อ.เมือง จ.เชียงใหม่ โทร. 0-5381-9105 โทรสาร 0-5327-5294