ข่าวประกวดราคา
ข่าวประกวดราคา
 • ประกวดราคาซื้อวัสดุประกอบอาหารสำหรับเลี้ยงดูผู้ใช้บริการ
 •     สถานคุ้มครองคนไร้ที่พึ่งสันมหาพน อ.แม่แตง เชียงใหม่ ประกวดราคาซื้อวัสดุประกอบอาหารสำหรับเลี้ยงดูผู้ใช้บริการ ผู้สนใจติดต่อขอซื้อเอกสารได้ที่ สถานคุ้มครองคนไร้ที่พึ่งสันมหาพน อ.แม่แตง เชียงใหม่ ตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่ 25 สิงหาคม 2558 หรือติดต่อสอบถามได้ที่ 0-5304-7338
 • หน่วยงาน    สถานคุ้มครองคนไร้ที่พึ่งสันมหาพน อ.แม่แตง เชียงใหม่
 • วันที่ประกาศ   20/08/2558
 • หมดเขต    25/08/2558
 • อ่าน   162
 • ผู้ส่ง   
 •    สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่
  49 ถ.ประชาสัมพันธ์ ถ.ช้างคลาน อ.เมือง จ.เชียงใหม่ โทร. 0-5381-9105 โทรสาร 0-5327-5294