ข่าวประกวดราคา
ข่าวประกวดราคา
 • สอบราคาซื้อครุภัณฑ์การศึกษา
 •     วิทยาลัยการอาชีพจอมทอง ต.ข่วงเปา อ.จอมทอง เชียงใหม่ สอบราคาซื้อครุภัณฑ์การศึกษา ดังนี้คือ ชุดฝึกระบบการผลิตแก๊สเชื้อเพลิงไฮโดร-ออกซิเจน จากน้ำสำหรับเครื่องยนต์ จำนวน 1 ชุด ผู้สนใจติดต่อขอซื้อเอกสารได้ที่ ห้องพัสดุกลาง วิทยาลัยการอาชีพจอมทอง ต.ข่วงเปา อ.จอมทอง เชียงใหม่ ตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่ 24 สิงหาคม 2558 หรือติดต่อสอบถามได้ที่ 0-5334-1872,0-5334-2169
 • หน่วยงาน    วิทยาลัยการอาชีพจอมทอง ต.ข่วงเปา อ.จอมทอง เชียงใหม่
 • วันที่ประกาศ   20/08/2558
 • หมดเขต    24/08/2558
 • อ่าน   173
 • ผู้ส่ง   
 •    สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่
  49 ถ.ประชาสัมพันธ์ ถ.ช้างคลาน อ.เมือง จ.เชียงใหม่ โทร. 0-5381-9105 โทรสาร 0-5327-5294