ข่าวประกวดราคา
ข่าวประกวดราคา
 • สอบราคาโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก จำนวน 1 โครงการ
 •     ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลสันกลาง อ.สันป่าตอง จ.ชม สอบราคาโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก จำนวน 1 โครงการ ผู้สนใจติดต่อขอซื้อเอกสารได้ที่ ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลสันกลาง อ.สันป่าตอง จ.ชม ตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่ 26 สิงหาคม 2558 หรือติดต่อสอบถามได้ที่ 0-5382-3166 ต่อ 13
 • หน่วยงาน    ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลสันกลาง อ.สันป่าตอง จ.ชม
 • วันที่ประกาศ   20/08/2558
 • หมดเขต    26/08/2558
 • อ่าน   155
 • ผู้ส่ง   
 •    สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่
  49 ถ.ประชาสัมพันธ์ ถ.ช้างคลาน อ.เมือง จ.เชียงใหม่ โทร. 0-5381-9105 โทรสาร 0-5327-5294