ข่าวประกวดราคา
ข่าวประกวดราคา
 • สอบราคาจ้างเหมา โครงการก่อสร้างถนน คสล.
 •     เทศบาลตำบลดอยสะเก็ด อำเภอดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม่ สอบราคาจ้างเหมา โครงการก่อสร้างถนน คสล.ภายในสุสานบ้านลวงใต้ หมู่ที่ 8 ขนาดกว้าง 3.00 เมตร ยาว 165 เมตร พร้อมถมดินปรับระดับลานกีฬาภายในสุสาน จำนวนไม่น้อยกว่า 100.00 ลบ.ม. หรือตามแบบแปลนเทศบาลฯ ผู้สนใจติดต่อขอซื้อแบบและเอกสารสอบราคาได้ที่ กองคลัง สำนักงานเทศบาลตำบลดอยสะเก็ด ตั้งแต่บัดนี้ ถึงวันที่ 2 ธันวาคม 2551
 • หน่วยงาน    เทศบาลตำบลดอยสะเก็ด อำเภอดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม่
 • วันที่ประกาศ   24/11/2551
 • หมดเขต    02/12/2551
 • อ่าน   560
 • ผู้ส่ง   
 •    สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่
  49 ถ.ประชาสัมพันธ์ ถ.ช้างคลาน อ.เมือง จ.เชียงใหม่ โทร. 0-5381-9105 โทรสาร 0-5327-5294