ข่าวประกวดราคา
ข่าวประกวดราคา
 • ประกวดราคาด้วยวิธีทางอิเล็กทรอนิกส์
 •     เทศบาลนครเชียงใหม่ ถนนวังสิงห์คำ จ.เชียงใหม่ ประกวดราคาด้วยวิธีทางอิเล็กทรอนิกส์ ติดตั้งระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปิด จำนวน 105 ตัว และปรับปรุงเพิ่มเติมเครื่องบันทึกภาพ จอแสดงผล ผู้สนใจติดต่อขอซื้อเอกสารได้ที่ ฝ่ายพัสดุและทรัพย์สิน เทศบาลนครเชียงใหม่ ถนนวังสิงห์คำ จ.เชียงใหม่ ตั้งแต่บัดนี้ ถึงวันที่ 1 กันยายน 2558 หรือสอบถามได้ที่ 0-5325-9085
 • หน่วยงาน    เทศบาลนครเชียงใหม่ ถนนวังสิงห์คำ จ.เชียงใหม่
 • วันที่ประกาศ   27/08/2558
 • หมดเขต    01/09/2558
 • อ่าน   232
 • ผู้ส่ง   
 •    สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่
  49 ถ.ประชาสัมพันธ์ ถ.ช้างคลาน อ.เมือง จ.เชียงใหม่ โทร. 0-5381-9105 โทรสาร 0-5327-5294