ข่าวประกวดราคา
ข่าวประกวดราคา
 • ประมูลจ้างเหมาเอกชนจำกัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล
 •     เทศบาลตำบลป่าแดด ต.ป่าแดด อ.เมือง จ.เชียงใหม่ ประมูลจ้างเหมาเอกชนจำกัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล ผู้สนใจติดต่อขอซื้อเอกสารได้ที่ กองคลัง เทศบาลตำบลป่าแดด ต.ป่าแดด อ.เมือง จ.เชียงใหม่ ตั้งแต่บัดนี้ ถึงวันที่ 3 กันยายน 2558 หรือสอบถามได้ที่ 0-5381-2584
 • หน่วยงาน    เทศบาลตำบลป่าแดด ต.ป่าแดด อ.เมือง จ.เชียงใหม่
 • วันที่ประกาศ   28/08/2558
 • หมดเขต    03/09/2558
 • อ่าน   189
 • ผู้ส่ง   
 •    สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่
  49 ถ.ประชาสัมพันธ์ ถ.ช้างคลาน อ.เมือง จ.เชียงใหม่ โทร. 0-5381-9105 โทรสาร 0-5327-5294