ข่าวประกวดราคา
ข่าวประกวดราคา
 • สอบราคาจ้างเหมาก่อสร้าง จำนวน 4 โครงการ
 •     องค์การบริหารส่วนตำบลสบโขง อำเภออมก๋อย จังหวัดเชียงใหม่ สอบราคาจ้างเหมาก่อสร้าง จำนวน 4 โครงการ ดังนี้ โครงการก่อสร้างบ้านพักพนักงานส่วนตำบล , ขุดสระน้ำสาธารณะ , สร้างถังเก็บน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก จำนวน 2 แห่ง ผู้สนใจติดต่อขอซื้อเอกสารสอบราคาพร้อมแบบแปลนได้ที่ ที่ทำการ (ชั่วคราว) องค์การบริหารส่วนตำบลสบโขง ตั้งแต่บัดนี้ ถึงวันที่ 3 ธันวาคม 2551
 • หน่วยงาน    องค์การบริหารส่วนตำบลสบโขง อำเภออมก๋อย จังหวัดเชียงใหม่
 • วันที่ประกาศ   24/11/2551
 • หมดเขต    03/12/2551
 • อ่าน   629
 • ผู้ส่ง   
 •    สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่
  49 ถ.ประชาสัมพันธ์ ถ.ช้างคลาน อ.เมือง จ.เชียงใหม่ โทร. 0-5381-9105 โทรสาร 0-5327-5294