ข่าวประกวดราคา
ข่าวประกวดราคา
 • ประกวดราคาจ้างโครงการก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กขององค์การปกครองท้องถิ่น
 •     เทศบาลตำบลสันผีเสื้อ อ.เมือง จ.เชียงใหม่ ประกวดราคาจ้างโครงการก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กขององค์การปกครองท้องถิ่น ผู้สนใจติดต่อขอซื้อเอกสารได้ที่ งานพัสดุ กองคลัง เทศบาลตำบลสันผีเสื้อ อ.เมือง จ.เชียงใหม่ ตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่ 3 กันยายน 2558 หรือสอบถามได้ที่ 0-5385-4380
 • หน่วยงาน    เทศบาลตำบลสันผีเสื้อ อ.เมือง จ.เชียงใหม่
 • วันที่ประกาศ   28/08/2558
 • หมดเขต    03/09/2558
 • อ่าน   213
 • ผู้ส่ง   
 •    สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่
  49 ถ.ประชาสัมพันธ์ ถ.ช้างคลาน อ.เมือง จ.เชียงใหม่ โทร. 0-5381-9105 โทรสาร 0-5327-5294