ข่าวประกวดราคา
ข่าวประกวดราคา
 • สอบราคาซื้อครุภัณฑ์ สำนักงาน จำนวน 13 รายการ
 •     สำนักตรวจสอบพิเศษภาค 8 อ.เมือง เชียงใหม่ สอบราคาซื้อครุภัณฑ์ สำนักงาน จำนวน 13 รายการ ผู้สนใจติดต่อขอซื้อเอกสารได้ที่ กลุ่มบริหารงานทั่วไป สำนักตรวจสอบพิเศษภาค 8 อ.เมือง เชียงใหม่ ตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่ 7 กันยายน 2558 หรือติดต่อสอบถามได้ที่ 0 5311 2459-62 ต่อ 2213
 • หน่วยงาน    สำนักตรวจสอบพิเศษภาค 8 อ.เมือง เชียงใหม่
 • วันที่ประกาศ   01/09/2558
 • หมดเขต    07/09/2558
 • อ่าน   234
 • ผู้ส่ง   
 •    สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่
  49 ถ.ประชาสัมพันธ์ ถ.ช้างคลาน อ.เมือง จ.เชียงใหม่ โทร. 0-5381-9105 โทรสาร 0-5327-5294