ข่าวประกวดราคา
ข่าวประกวดราคา
 • สอบราคาซื้อเครื่องพิมพ์ Laser
 •     สำนักงานไปรษณีย์เขต 5 บริษัทไปรษณีย์ไทย จำกัด (ปณท) สอบราคาซื้อเครื่องพิมพ์ Laser ขนาด A4 จำนวน 76 เครื่อง ผู้สนใจติดต่อขอทราบรายละเอียดและรับเอกสารสอบราคาได้ที่ ส่วนทรัพย์สินและพัสดุ สำนักงานไปรษณีย์เขต 5 ตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่ 1 ธันวาคม 2551
 • หน่วยงาน    สำนักงานไปรษณีย์เขต 5 บริษัทไปรษณีย์ไทย จำกัด (ปณท)
 • วันที่ประกาศ   27/11/2551
 • หมดเขต    01/12/2551
 • อ่าน   583
 • ผู้ส่ง   
 •    สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่
  49 ถ.ประชาสัมพันธ์ ถ.ช้างคลาน อ.เมือง จ.เชียงใหม่ โทร. 0-5381-9105 โทรสาร 0-5327-5294