ข่าวประกวดราคา
ข่าวประกวดราคา
 • สอบราคาซื้ออาหารเสริม (นม)
 •     เทศบาลตำบลท่าข้าม อำเภอฮอด จังหวัดเชียงใหม่ สอบราคาซื้ออาหารเสริม (นม) พร้อมดื่ม นมพาสเจอร์ไรส์ จำนวน 53,159 ถุง ผู้สนใจติดต่อขอรับเอกสารสอบราคาได้ที่ สำนักงานเทศบาลตำบลท่าข้าม ตั้งแต่บัดนี้ ถึงวันที่ 30 พฤศจิกายน 2551
 • หน่วยงาน    เทศบาลตำบลท่าข้าม อำเภอฮอด จังหวัดเชียงใหม่
 • วันที่ประกาศ   27/11/2551
 • หมดเขต    30/11/2551
 • อ่าน   582
 • ผู้ส่ง   
 •    สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่
  49 ถ.ประชาสัมพันธ์ ถ.ช้างคลาน อ.เมือง จ.เชียงใหม่ โทร. 0-5381-9105 โทรสาร 0-5327-5294