ข่าวประกวดราคา
ข่าวประกวดราคา
 • สอบราคาจ้างเหมาบริการดูแลและบำรุงรักษาระบบปรับอากาศ
 •     โรงพยาบาลประสาทเชียงใหม่ สอบราคาจ้างเหมาบริการดูแลและบำรุงรักษาระบบปรับอากาศ อาคารสำนักงานของโรงพยาบาล ประจำปีงบประมาณ 2551 จำนวน 9 รายการ ผู้สนใจติดต่อขอทราบรายละเอียด และรับเอกสารสอบราคาได้ที่ งานจัดซื้อ/จัดจ้าง ฝ่ายพัสดุฯ โรงพยาบาลประสาทเชียงใหม่ ตั้งแต่บัดนี้ ถึงวันที่ 1 ธันวาคม 2551
 • หน่วยงาน    โรงพยาบาลประสาทเชียงใหม่
 • วันที่ประกาศ   27/11/2551
 • หมดเขต    01/12/2551
 • อ่าน   546
 • ผู้ส่ง   
 •    สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่
  49 ถ.ประชาสัมพันธ์ ถ.ช้างคลาน อ.เมือง จ.เชียงใหม่ โทร. 0-5381-9105 โทรสาร 0-5327-5294