ข่าวประกวดราคา
ข่าวประกวดราคา
 • สอบราคาจ้างเหมาก่อสร้าง จำนวน 3 รายการ
 •     องค์การบริหารส่วนตำบลดอนเปา อำเภอแม่วาง จังหวัดเชียงใหม่ สอบราคาจ้างเหมาก่อสร้าง จำนวน 3 รายการ ดังนี้ โครงการจ้างเหมาก่อสร้างถนน คสล. หมู่ที่ 1 บ้านทุ่งศาลา จำนวน 1 สายทาง , จ้างเหมาก่อสร้าง Over lay ถนน หมู่ที่ 3 บ้านสันโป่ง และก่อสร้างหลังคาคลุมเวทีมวย หมู่ที่ 2 บ้านเหล่าป่าฝาง ผู้สนใจติดต่อขอซื้อเอกสารสอบราคาได้ที่ ส่วนการคลัง งานพัสดุ องค์การบริหารส่วนตำบลดอนเปา ตั้งแต่บัดนี้ ถึงวันที่ 9 ธันวาคม 2551
 • หน่วยงาน    องค์การบริหารส่วนตำบลดอนเปา อำเภอแม่วาง จังหวัดเชียงใหม่
 • วันที่ประกาศ   27/11/2551
 • หมดเขต    09/12/2551
 • อ่าน   595
 • ผู้ส่ง   
 •    สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่
  49 ถ.ประชาสัมพันธ์ ถ.ช้างคลาน อ.เมือง จ.เชียงใหม่ โทร. 0-5381-9105 โทรสาร 0-5327-5294