ข่าวประกวดราคา
ข่าวประกวดราคา
 • ศาลจังหวัดฮอด ต.หางดง อ.ฮอด จ.เชียงใหม่
 •     เทศบาลตำบลสันนาเม็ง ถนนเชียงใหม่-ดอยสะเก็ด จ.เชียงใหม่ ศาลจังหวัดฮอด ต.หางดง อ.ฮอด จ.เชียงใหม่ ก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล. ก่อสร้างถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ผู้สนใจติดต่อขอซื้อเอกสารได้ที่ งานพัสดุ กองคลัง เทศบาลตำบลสันนาเม็ง ถนนเชียงใหม่-ดอยสะเก็ด จ.เชียงใหม่ ตั้งแต่บัดนี้ ถึงวันที่ 24 กันยายน 2558 หรือสอบถามได้ที่ 0-5339-8420
 • หน่วยงาน    เทศบาลตำบลสันนาเม็ง ถนนเชียงใหม่-ดอยสะเก็ด จ.เชียงใหม่
 • วันที่ประกาศ   16/09/2558
 • หมดเขต    24/09/2558
 • อ่าน   249
 • ผู้ส่ง   
 •    สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่
  49 ถ.ประชาสัมพันธ์ ถ.ช้างคลาน อ.เมือง จ.เชียงใหม่ โทร. 0-5381-9105 โทรสาร 0-5327-5294