ข่าวประกวดราคา
ข่าวประกวดราคา
 • สอบราคาจ้างโครงการจ้างเหมาบริการ เพื่อจัดเก็บขยะ กำจัดขยะ และกำจัดสิ่งปฏิกูล
 •     เทศบาลตำบลสบเตี๊ยะ อ.จอมทอง จ.เชียงใหม่ สอบราคาจ้างโครงการจ้างเหมาบริการ เพื่อจัดเก็บขยะ กำจัดขยะ และกำจัดสิ่งปฏิกูล ผู้สนใจติดต่อขอซื้อเอกสารได้ที่ กองคลัง เทศบาลตำบลสบเตี๊ยะ อ.จอมทอง จ.เชียงใหม่ ตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่ 25 กันยายน 2558 หรือสอบถามได้ที่ 0-5334-1524
 • หน่วยงาน    เทศบาลตำบลสบเตี๊ยะ อ.จอมทอง จ.เชียงใหม่
 • วันที่ประกาศ   16/09/2558
 • หมดเขต    25/09/2558
 • อ่าน   158
 • ผู้ส่ง   
 •    สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่
  49 ถ.ประชาสัมพันธ์ ถ.ช้างคลาน อ.เมือง จ.เชียงใหม่ โทร. 0-5381-9105 โทรสาร 0-5327-5294