ข่าวประกวดราคา
ข่าวประกวดราคา
 • ประมูลซื้อชุดขุดเจาะบ่อบาดาล ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์
 •     องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ ถนนโชตนา จ. เชียงใหม่ ประมูลซื้อชุดขุดเจาะบ่อบาดาล ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ ผู้สนใจติดต่อขอซื้อเอกสารได้ที่ ฝ่ายพัสดุ องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ ถนนโชตนา จ. เชียงใหม่ ตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่ 23 กันยายน 2558 หรือสอบถามได้ที่ 0-5399-8333
 • หน่วยงาน    องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ ถนนโชตนา จ. เชียงใหม่
 • วันที่ประกาศ   16/09/2558
 • หมดเขต    23/09/2558
 • อ่าน   184
 • ผู้ส่ง   
 •    สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่
  49 ถ.ประชาสัมพันธ์ ถ.ช้างคลาน อ.เมือง จ.เชียงใหม่ โทร. 0-5381-9105 โทรสาร 0-5327-5294