ข่าวประกวดราคา
ข่าวประกวดราคา
 • ประกวดราคาจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์
 •     การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคเขต 1 (ภาคเหนือ) เชียงใหม่ ต.วัดเกต จ.เชียงใหม่ ประกวดราคาจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ จ้างบริการผู้ปฎิบัติงานด้านระบบไฟฟ้าแบบราคาคงที่ไม่จำกัดจำนวน ผู้สนสใจติดต่อขอซื้อเอกสารได้ที่ ห้องการเงิน การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคเขต 1 (ภาคเหนือ) เชียงใหม่ ต.วัดเกต จ.เชียงใหม่ ตั้งแต่บัดนี้ ถึงวันที่ 23 กันยายน 2558 หรือสอบถามได้ที่ 0-5324-1018
 • หน่วยงาน    การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคเขต 1 (ภาคเหนือ) เชียงใหม่ ต.วัดเกต จ.เชียงใหม่
 • วันที่ประกาศ   17/09/2558
 • หมดเขต    23/09/2558
 • อ่าน   200
 • ผู้ส่ง   
 •    สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่
  49 ถ.ประชาสัมพันธ์ ถ.ช้างคลาน อ.เมือง จ.เชียงใหม่ โทร. 0-5381-9105 โทรสาร 0-5327-5294