ข่าวประกวดราคา
ข่าวประกวดราคา
 • สอบราคาจ้างเหมาจัดเก็บและกำจดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล
 •     เทศบาลตำบลเมืองเล็น อ.สันทราย จ.เชียงใหม่ สอบราคาจ้างเหมาจัดเก็บและกำจดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล ตั้งแต่เดือนตุลาคม 2558 ถึงเดือนกันยายน 2559 ผู้สนใจติดต่อขอซื้อเอกสารได้ที่ งานพัสดุ กองคลัง เทศบาลตำบลเมืองเล็น อ.สันทราย จ.เชียงใหม่ ตั้งแต่บัดนี้ ถึงวันที่ 28กันยายน 2558 หรือสอบถามได้ที่ 0-5339-7698
 • หน่วยงาน    เทศบาลตำบลเมืองเล็น อ.สันทราย จ.เชียงใหม่
 • วันที่ประกาศ   17/09/2558
 • หมดเขต    28/09/2558
 • อ่าน   185
 • ผู้ส่ง   
 •    สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่
  49 ถ.ประชาสัมพันธ์ ถ.ช้างคลาน อ.เมือง จ.เชียงใหม่ โทร. 0-5381-9105 โทรสาร 0-5327-5294