ข่าวประกวดราคา
ข่าวประกวดราคา
 • สอบราคาซื้อเครื่องขยายเสียงตามสาย พร้อมติดตั้ง
 •     องค์การบริหารส่วนตำบลแม่ทา ต.แม่ทา อ.แม่ออน จ.เชียงใหม่ สอบราคาซื้อเครื่องขยายเสียงตามสาย พร้อมติดตั้ง ผู้สนใจติดต่อขอซื้อเอกสารได้ที่ กองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลแม่ทา ต.แม่ทา อ.แม่ออน จ.เชียงใหม่ ตั้งแต่บัดนี้ ถึงวันที่ 24 กันยายน 2558 หรือสอบถามได้ที่ 0-8172-43140
 • หน่วยงาน    องค์การบริหารส่วนตำบลแม่ทา ต.แม่ทา อ.แม่ออน จ.เชียงใหม่
 • วันที่ประกาศ   17/09/2558
 • หมดเขต    24/09/2558
 • อ่าน   207
 • ผู้ส่ง   
 •    สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่
  49 ถ.ประชาสัมพันธ์ ถ.ช้างคลาน อ.เมือง จ.เชียงใหม่ โทร. 0-5381-9105 โทรสาร 0-5327-5294