ข่าวประกวดราคา
ข่าวประกวดราคา
 • สอบราคาซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 2 โครงการ
 •     เทศบาลตำบลบ้านหลวง อ.จอมทอง จ.เชียงใหม่ สอบราคาซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 2 โครงการ ปรับปรุงอาคารบ่อพักน้ำ คสล. , ปรับปรุงอาคารผลิตน้ำดื่ม ผู้สนใจติดต่อขอซื้อเอกสารได้ที่ กองคลัง เทศบาลตำบลบ้านหลวง อ.จอมทอง จ.เชียงใหม่ ตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่ 25 กันยายน 2558 หรือสอบถามได้ที่ 0-5303-3618
 • หน่วยงาน    เทศบาลตำบลบ้านหลวง อ.จอมทอง จ.เชียงใหม่
 • วันที่ประกาศ   17/09/2558
 • หมดเขต    25/09/2558
 • อ่าน   186
 • ผู้ส่ง   
 •    สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่
  49 ถ.ประชาสัมพันธ์ ถ.ช้างคลาน อ.เมือง จ.เชียงใหม่ โทร. 0-5381-9105 โทรสาร 0-5327-5294