ข่าวประกวดราคา
ข่าวประกวดราคา
 • ขายทอดตลาดพัสดุที่ชำรุด
 •     ศาลแขวงเชียงใหม่ ขายทอดตลาดพัสดุที่ชำรุดและพัสดุที่ไม่จำเป็นต้องใช้ในราชการต่อไป จำนวน 6 รายการ ณ บริเวณศาลแขวงเชียงใหม่ ในวันที่ 23 ธันวาคม 2551 เวลา 10.00 น.
 • หน่วยงาน    ศาลแขวงเชียงใหม่
 • วันที่ประกาศ   27/11/2551
 • หมดเขต    23/12/2551
 • อ่าน   660
 • ผู้ส่ง   
 •    สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่
  49 ถ.ประชาสัมพันธ์ ถ.ช้างคลาน อ.เมือง จ.เชียงใหม่ โทร. 0-5381-9105 โทรสาร 0-5327-5294