ข่าวประกวดราคา
ข่าวประกวดราคา
 • สอบราคาจ้างเหมาจัดเก็บขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล
 •     เทศบาลตำบลแม่โป่ง อ.ดอยสะเก็ด จ.เชียงใหม่ สอบราคาจ้างเหมาจัดเก็บขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล รวมทั้งสิ้น 10 หมู่บ้าน ผู้สนใจติดต่อขอซื้อเอกสารได้ที่ กองคลัง เทศบาลตำบลแม่โป่ง อ.ดอยสะเก็ด จ.เชียงใหม่ ตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่ 28 กันยายน 2558 หรือสอบถามได้ที่ 0-5384-0775
 • หน่วยงาน    เทศบาลตำบลแม่โป่ง อ.ดอยสะเก็ด จ.เชียงใหม่
 • วันที่ประกาศ   21/09/2558
 • หมดเขต    28/09/2558
 • อ่าน   168
 • ผู้ส่ง   
 •    สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่
  49 ถ.ประชาสัมพันธ์ ถ.ช้างคลาน อ.เมือง จ.เชียงใหม่ โทร. 0-5381-9105 โทรสาร 0-5327-5294