ข่าวประกวดราคา
ข่าวประกวดราคา
 • ประกวดราคาเช่ารถยนต์แวนตรวจการ เกียร์อัตโนมัติ ขับเคลื่อน 2 ล้อ จำนวน 5 คัน
 •     การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคเขต 1 (ภาคเหนือ) เชียงใหม่ ต.วัดเกต จ.เชียงใหม่ ประกวดราคาเช่ารถยนต์แวนตรวจการ เกียร์อัตโนมัติ ขับเคลื่อน 2 ล้อ จำนวน 5 คัน ผู้สนใจติดต่อขอซื้อเอกสารได้ที่ ห้องการเงิน กองอำนวยการ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคเขต 1 (ภาคเหนือ) เชียงใหม่ ต.วัดเกต จ.เชียงใหม่ ตั้งแต่วันที่ 28 กันยายน 2558 ถึงวันที่ 9 ตุลาคม 2558 หรือสอบถามได้ที่ 0-5324-1018
 • หน่วยงาน    การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคเขต 1 (ภาคเหนือ) เชียงใหม่ ต.วัดเกต จ.เชียงใหม่
 • วันที่ประกาศ   21/09/2558
 • หมดเขต    09/10/2558
 • อ่าน   182
 • ผู้ส่ง   
 •    สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่
  49 ถ.ประชาสัมพันธ์ ถ.ช้างคลาน อ.เมือง จ.เชียงใหม่ โทร. 0-5381-9105 โทรสาร 0-5327-5294