ข่าวประกวดราคา
ข่าวประกวดราคา
 • สอบราคาซื้อเต็นท์
 •     องค์การบริหารส่วนตำบลสะเมิงเหนือ อำเภอสะเมิง จังหวัดเชียงใหม่ สอบราคาซื้อเต็นท์ กว้างไม่น้อยกว่า 4.00 เมตร ยาวไม่น้อยกว่า 8.00 เมตร หลังคาแบบโค้งครึ่งวงกลมฯ ผู้สนใจติดต่อขอทราบรายละเอียดและซื้อเอกสารสอบราคาได้ที่ ส่วนการคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลสะเมิงเหนือ ตั้งแต่บัดนี้ ถึงวันที่ 9 ธันวาคม 2551
 • หน่วยงาน    องค์การบริหารส่วนตำบลสะเมิงเหนือ อำเภอสะเมิง จังหวัดเชียงใหม่
 • วันที่ประกาศ   27/11/2551
 • หมดเขต    09/12/2551
 • อ่าน   634
 • ผู้ส่ง   
 •    สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่
  49 ถ.ประชาสัมพันธ์ ถ.ช้างคลาน อ.เมือง จ.เชียงใหม่ โทร. 0-5381-9105 โทรสาร 0-5327-5294