ข่าวประกวดราคา
ข่าวประกวดราคา
 • ขายทอดตลาดอาคารและสิ่งปลูกสร้างที่ชำรุด ประเภท บ้านพักข้าราชการ จำนวน 9 หลัง
 •     สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 1 (เชียงใหม่) ต.ช้างคลาน อ.เมือง เชียงใหม่ ขายทอดตลาดอาคารและสิ่งปลูกสร้างที่ชำรุด ประเภท บ้านพักข้าราชการ จำนวน 9 หลัง ผู้สนใจติดต่อได้ที่ งานพัสดุ ส่วนอำนวยการ สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 1 (เชียงใหม่) ต.ช้างคลาน อ.เมือง เชียงใหม่ ตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่ 21 ตุลาคม 2558 หรือสอบถามได้ที่ 0-5382-0778
 • หน่วยงาน    สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 1 (เชียงใหม่) ต.ช้างคลาน อ.เมือง เชียงใหม่
 • วันที่ประกาศ   20/10/2558
 • หมดเขต    21/10/2558
 • อ่าน   221
 • ผู้ส่ง   
 •    สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่
  49 ถ.ประชาสัมพันธ์ ถ.ช้างคลาน อ.เมือง จ.เชียงใหม่ โทร. 0-5381-9105 โทรสาร 0-5327-5294